Информационни технологии в услуга на Спедицията, Транспорта и Логистиката

 

 

Information technology

Информационните технологии са част от успешната стратегия за създаване на ефективен, модерен и успешен бизнес модел в сферата на транспорта и спедицията. Оптималното използване на ИТ ресурсите води до спестяване на разходи и увеличаване на печалбата, както и до удобство, съчетано с по-висока продуктивност. Благодарение на нашето партньорство с успешно доказали се ИТ компании на българския и европейския пазар ние можем:
– да съдействаме за внедряването в работния процес на нашите клиенти различни способи за опростяване на административните процедури,
– да разработим индивидуални интегрирани системи за управление на информацията от най-ново поколение, които да улеснят обслужването на товаропотоци и да гарантират на клиентите ни максимален конрол и сигурност за техните стоки.
– да осигурим пълно съдействие по отношение на всички или на посочени от клиентите ни ИТ процеси – от избор и доставка на оборудване, през анализ и опростяване на информационните потоци, до пълно изграждане и мениджмънт на комуникационната инфраструктура.