Transport SMF

 

Нашата флота обединява много на брой малки и средни превозвачи, с които имаме имаме дългогодишно проверено и успешно пяртньорство. Тази концепция ни позволява да бъдем високо ефективен и едновременно с това изцяло неутрален транспортен оператор и мениджър. В допълнение на това, чрез нашите капиталови партньори, оперираме и управляваме и нашия собствен автомобилен парк.

 

  • Предварително съгласуваме избраните маршрути и предвидените за изминаване километри
  • Нашият работен ден започва минимум 2 часа преди работния ден на нашите клиенти – по този начин клиентите ни получават в началото на работния си ден подробна справка за местоположението на товарите, допълнено от информацията за очаквания часови план за разтоварване и натоварване
  • Такава подробна справка може да бъде изготвяна от нас съгласно определен от клиентите график през целия ден
  • За да избегнем обичайните и често срещани усложнения при товарене и разтоварване на стоките, ние координираме предварително с товарните и разтоварните пунктове подаването на камоните и информираме незабавно нашите клиенти, ако има отклонения от предварително определения план, за да предоставим по този начин на нашите клиенти възможността да предприемат навреме необходимите мерки
  • Контролираме документооборота, придружаващ стоки, за да можем навреме да информираме нашите клиенти в случай на отклонение на товарния/разтоварния пункт от предварително зададените от тях изисквания