legal SMF

 

Чрез нашите юридически партньори, които имат дългогодишна и успешна практика в областта на транспорта, ние Ви предлагаме нашето съдействие при широк диапазон казуси – от извършване на необходимите юридически формалности при регистриране на автомобили до консултации при необходимост от разрешаване на сериозни застрахователни проблеми.

 

Цялостно правно обслужване на транспортни, спедиторски и логистични фирми:

• финансова стабилност и лицензиране;
• отговорност на превозвача;
• събиране на вземания:
– за извършени превози;
– по спедиционни договори;
– по рекламационни претенции;
• трудовоправни отношения и спорове;
Консултации и процесуално представителство при:
• регистрация на търговски дружества с чуждестранно участие;
• сделки с недвижими имоти (предварителни договори, покупко-продажба,наем).

• съавтор на учебна документация за придобиване на начална квалификация на водачите по реда на Наредба № 41/04.08.2008 г.;