Неутрален транспортен оператор и транспортен мениджмънт

Нашата флота обединява много на брой малки и средни превозвачи, с които имаме имаме дългогодишно проверено и успешно пяртньорство. Тази концепция ни позволява да бъдем високо ефективен и едновременно с това изцяло неутрален транспортен оператор и мениджър. В допълнение на това, чрез нашите капиталови партньори, оперираме и управляваме и нашия собствен автомобилен парк.

Повече

Контролна кула

Ние организираме, извършваме и контролираме превоза на товарите на нашите клиенти и следим за оптималната оперативна комуникация с всички участници в транспортния процес. В тази връзка, в качеството ни нанеутрален транспортен мениджър, можем да предложим успешни иновативни аутсорсинг концепции.

3rd Party Transport Provider

Като фирма с основна дейност Транспортен оператор, управляващ неутрална автомобилна флота, ние можем да обединим съгласно спецификата на товаропотоци на нашите клиенти и техните изисквания множество по-малки и по-тясно профилирани подизпълнители, като комбинираме силните им страни и неутрализираме слабите и по този начин можем да постигнем максимална ефективност при изпълняването на зададените цели.

 

legal Transport to iran

Информационни технологии в услуга на Спедицията, Транспорта и Логистиката

Информационните технологии са част от успешната стратегия за създаване на ефективен, модерен и успешен бизнес модел в сферата на транспорта и спедицията. Оптималното използване на ИТ ресурсите води до спестяване на разходи и увеличаване на печалбата, както и до удобство, съчетано с по-висока продуктивност.

Повече

Правна помощ, консултации и обслужване

Чрез нашите юридически партньори, които имат дългогодишна и успешна практика в областта на транспорта, ние Ви предлагаме нашето съдействие при широк диапазон казуси – от извършване на необходимите юридически формалности при регистриране на автомобили до консултации при необходимост от разрешаване на сериозни застрахователни проблеми.

Повече

Превози от и за Иран с претоварване в България

Благодарение на дългогодишния ни успешен опит в превозите от и за Иран, ние закупуваме дългосрочно кръгови курсове от ирански превозвачи и неутрално предоставяме закупения товарен капацитет изключително на логистични и спедиторски компании.

Повече